Betaalbare, verantwoorde en style volle kleding voor baby's | jongens | meisjes | (jonge) dames
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden | Privacy

Algemene voorwaarden
 
Een transactie komt tot stand na het doen van een bestelling bij Gentlekids.nl en na ontvangst van een bevestiging per e-mail. Indien u een bestelling via onze website plaatst, geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Dus lees ze daarom zorgvuldig door. Typefouten en beeldfouten voorbehouden. Aan per abuis fout opgegeven prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van GentleKids.nl. Uw gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de bestellingen, waarin begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door GentleKids.nl. Met het akkoord gaan van deze Algemene Voorwaarden geeft u mede aan kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn met ons Privacy Statement. Dit geeft ons het recht om uw persoonsgegevens te verwerken voor gerichte doeleinden beschreven in het privacy statement.
 
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. GentleKids is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.
 
Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van één van de betalingsmogelijkheden, die u op onze informatiepagina kunt vinden. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 5 dagen betaald zijn. Als dat niet is gebeurd, zijn wij genoodzaakt om de bestelling retour te boeken in onze voorraad. Het kan voorkomen dat om bepaalde reden of in overleg met de klant de bestelling toch wordt verzonden zonder dat er vooraf is betaald. De factuur dient binnen 8 dagen voldaan te worden. In geval van wanbetaling wordt na twee herinneringen de vordering automatisch uit handen gegeven aan ons incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten waaronder ook de wettelijke rente komen voor rekening van de koper.
 
Aflevering
GentleKids.nl verzendt uw bestelling per Post.NL. of DPD. GentleKids.nl doet al het mogelijke om de aangegeven levertijd (3 werkdagen) te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 3 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht per e-mail of telefoon. Bij bestellingen van meerdere artikelen wordt het vermeld op de factuur. Het bedrag wat teveel is overgemaakt, wordt binnen 3 werkdagen retour gestort.
 
Verzendkosten
U betaalt portokosten over uw bestelling met een afleveradres in Nederland. Voor bestellingen uit het buitenland binnen de EU zijn de portokosten meer. Bij verzending buiten de EU vragen wij een bijdrage van €60,00
Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. Bij ruilen neemt Gentlekids.nl eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te verzenden artikel voor haar rekening. De verzendkosten en het verzendrisico van de terug te sturen bestelling zijn voor rekening van de koper.
 
Annuleren
U kunt zonder opgaaf van reden uw bestelling annuleren. U dient dit binnen 24 uur per e-mail te doen. Wordt uw bestelling later geannuleerd dan binnen de 24-uur.
 
Ruilen en Retourneren
1. U kunt uitsluitend artikelen retourneren die gekocht zijn bij GentleKids.nl
2. Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in nette verpakking teruggestuurd te worden.
3. De retourformulier dient volledig ingevuld mee teruggezonden te worden. De verzendkosten zijn gedeeltelijk en het verzendrisico volledig voor rekening van de koper.
4. Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt deze definitief.
5. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 3 werkdagen aan u overgemaakt worden.
6. Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst telefonisch contact op te nemen met Gentlekids.nl.
7. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door GentleKids.nl niet geaccepteerd, ongeacht de reden van het retourneren.
 
Garantie en aansprakelijkheid
1. GentleKids.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Het pillen van kleding valt niet onder een garantie.
4. GentleKids.nl verschaft u een aankoopbewijs (factuur) als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren artikelen niet voldoen aan de onder 1. gegarandeerde eisen, zal GentleKids.nl het artikel binnen redelijke termijn na terugzending, vervangen of zorgdragen voor herstel.
6. De hiervoor genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van GentleKids.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
7. Indien het geleverde artikel niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is GentleKids.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van GentleKids.nl beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is GentleKids.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GentleKids.nl.
 
Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
 
Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail via [email protected]
 
Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel helemaal niet meer leverbaar blijkt te zijn. U wordt hierover per e-mail of telefonisch geïnformeerd. Als wij geen contact kunnen krijgen met u dan wordt het vermeld op de factuur.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »